V rozprávkovom lese (In the fairy-tale forest)

Životné prostredie a jeho súčasný stav je v centre záujmu mnohých ľudí, ktorí sa boja pozrieť do budúcnosti. Vzdelávanie detí v tejto téme v školách je základom pre zvrátenie osudu našej planéty.


Tento projekt o životnom prostredí realizuje vzdelávanie prostredníctvom predmetov ako hudba, práca alebo gramotnosť.

Projekt plní aj spoločenskú úlohu. Všetky školy zapojené do projektu spolupracujú so svojimi obecnými alebo mestskými zastupiteľstvami, takže na splnení úloh ich školského projektu sa podieľajú nielen starostovia, ale aj zástupcovia alebo iné komunitné organizácie.

Školy tiež spolupracujú so všeobecnými verejnými inštitúciami. Naplánované podujatia propagovali odvoz odpadu, starostlivosť o kvety a trávu v parku alebo zavlažovanie. Záujem ďalších organizácií vedie k opatreniam týkajúcich sa starostlivosti o zeleň a prírodu v mestách.

Tento projekt tiež poukazuje na nevyhnutnosť spolupráce medzi školami a vedením miest a obcí. Žijú spolu bok po boku a mali by spolupracovať.