VEDOMÉ / “CONSCIOUS”

Zakladatelia informačnej iniciatívy VEDOMÉ sa inšpirovali filmom INCEPTION, 2010 (Počiatok), v ktorom roztočený vĺčik určoval, či bdieme alebo snívame. Ak sa neprestával točiť, znamenalo to, že človek sníva, no ak sa po čase naklonil na stranu a spadol, znamenalo to, že sa nachádza v realite, v ktorej plynutie času nedovoľuje vĺčiku nekonečné točenie. VEDOMÉ prináša správy, ktoré sú rovnako ako naklonený vĺčik v kontakte s realitou.


Portál deklaruje, že čitateľ si môže byť istý, že mu ponúkajú správy so skutočnou hodnotou.

Reportáže upozorňujú na zodpovednosť voči svetu, ktorý nás obklopuje a ktorý chceme zachovať aj pre ďalšie generácie. Portál podnecuje naše vedomie k tomu, aby sme viac uvažovali o súvislostiach, ktoré vplývajú na svet, v ktorom žijeme. Na rozdiel od skreslených správ, fabulácií či dokonca manipulácií ponúkajú spravodajstvo, ktoré má za cieľ prebudiť kritické myslenie a precitnutie z pasivity. Zakladatelia portálu sú z generácie, ktorej nie je ľahostajný priestor, v ktorom žijeme a sú si vedomí vlastnej zodpovednosti.

Články sa sústreďujú na oblasti: recyklácie, technológií, prírody, udržateľného životného štýlu, dizajnu, na obsah vhodný pre deti dotýkajúci sa environmentálnych tém a pod. Príkladom môžu byť edukačné hry pre deti, viac tu: https://vedome.org/environmentalne-edukacne-hry-nielen-pre-deti/