VEG-I-TRADE

Globálny dodávateľský reťazec čerstvých výrobkov musí brať do úvahy klimatickú zmenu, aby sa zaistila bezpečnosť potravín, varujú vedci financovaní EÚ. Toto bolo kľúčové odporúčanie projektu financovaného EÚ s názvom VEG-I-TRADE, ktorý hodnotil bezpečnosť čerstvých výrobkov v rýchlo sa vyvíjajúcom kontexte klimatickej zmeny a rozširovania medzinárodného obchodu.


Štúdie VEG-I-TRADE odhalili, že mikrobiálna ekológia rastlín je ovplyvnená sieťou komplexných interakcií medzi klímou, prostredím, biologickými, technickými a kultúrnymi faktormi. Posun v jednom z faktorov môže viesť k zmenám v celom rozsahu, čo môže mať vplyv na bezpečnosť čerstvých výrobkov.

Hlavným výstupom projektu bola séria odporúčaní a zistení, ktoré môžu príslušné národné orgány, priemyselné združenia a súkromné ​​spoločnosti použiť v záujme dodržiavania svojich vlastných usmernení alebo na uskutočnenia adaptačných scenárov s cieľom posunúť bezpečnosť čerstvých výrobkov na vyššiu úroveň.

Partneri projektu použili vzorky z terénu a nástroj sebahodnotenia na sledovanie stavu osvedčených postupov a systémov riadenia implementovaných na úrovni prvovýroby, spracovania alebo obchodu.

Výsledky prieskumu medzi dodávateľmi v rámci projektu zahŕňali potrebu dodržiavať stratégie recyklácie vody, ktoré by sa mali uskutočňovať bez toho, aby bola ohrozená bezpečnosť potravín. Regulačné normy a certifikácia sa považovali za katalyzátor osvedčených postupov a necolnú prekážku obchodu, pričom sa zdôraznila potreba vedeckého posúdenia.

Časti webovej stránky sú koncipované ako blog s článkami, ktoré sa týkajú:

  • vegánskej / vegetariánskej výživy,
  • zdravého jedla,
  • varenia a receptov a
  • zdravia a výživy.