Vzdelávacia sieť ekológie a manažmentu pôdy a rastlín (Educational Network on Soil and Plant Ecology and Management – EduSaPMa)

Pôda je základom pre rastlinnú výrobu a poskytuje množstvo ekosystémových služieb. Pôdne podmienky ovplyvňuje mnoho ľudských činností niekoľkými spôsobmi. Účinky ako napríklad zhutnenie pôdy, degradácia, okyslenie a akumulácia solí obmedzujú základné požiadavky na rastlinnú výrobu, a tým aj na zásobovanie ľudí potravinami. Cieľom projektu bolo pripraviť učebný štandard pre európsky priestor z odborných znalostí konzorcia, pričom v nich bude kombinované vlhké, stredne suché a suché stredomorské prostredie.


Celkovým cieľom tohto projektu bolo pripraviť interdisciplinárnu medzinárodnú aktivitu založenú na štyroch aktivitách

  • Letná škola „Soil & Water“ (Pôda a voda)
  • Rozvoj výučbového modulu a modulov pre pravidelnú študentskú výmenu medzi všetkými partnermi.
  • Zvyšovanie učiteľského a networkingového potenciálu učiteľov
  • Transpozícia vzdelávacej siete do budúcich výskumných a vyučovacích činností.

Cieľovými skupinami boli študenti z pokročilého vysokoškolského a postgraduálneho štúdia s učebnými plánmi zameranými na biológiu a prírodné vedy. Skúsenosti z medzinárodného interdisciplinárneho kurzu pre približne 30 študentov zo štyroch krajín sú zdokumentované z hľadiska spájania odborných znalostí z rôznych geografických a klimatických lokalít v Európe. Do výučby sú zahrnuté rôzne modely využívania krajiny a histórie krajiny, ako aj spoločenských štruktúr.

Učebný materiál okrem iného obsahuje:

Vzhľadom na význam zdravej pôdy pre zdravú výživu ponúka školiaci materiál prístup ku budovaniu kapacít, ktorý je  založený na študentskej výmene.