Záhrada, ktorá učí / A garden that teaches

Záhrada, ktorá učí je prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov. Jej dizajn, veľkosť a vyučovanie v nej závisia od podmienok a potrieb každej školy. Preto každá záhrada, ktorá učí je trošku iná. Ide o jedinečný projekt, ktorý ponúka súbor aktivít.


Záhrada, ktorá učí sa skladá z učebných prvkov, ktoré majú praktickú a vzdelávaciu funkciu, teda sú v záhrade užitočné a zároveň sa na nich vieme niečo naučiť. Prvky v záhrade, ktorá učí sa navzájom dopĺňaju a spolu tvoria harmonický celok. Učebnými prvkami môžu byť: vertikálna zeleň, prírodné jazierko, meteo stanica, bezzásahová zóna, úkryt pre jašterice, vyvýšené záhony, compost, hymzí hotel a pod.

Záhrada, ktorá učí je spoločným dielom celej školy. Na jej plánovaní, tvorbe aj využívaní sa podieľajú žiaci, pedagógovia, nepedagogický personál. Vítaní sú aj rodičia či zástupcovia obce. Už vo fáze plánovania záhrady, ktorá učí je veľmi vhodné urobiť celoškolský prieskum či brainstorming. Zistíme, čo si prajeme mať v záhrade, ako ju chceme využívať, čo v nej potrebujeme, aby sme v nej vedeli aj učiť a ako sa o ňu budeme spoločne starať. Pri plánovaní prírodnej školskej záhrady je nevyhnutné zohľadniť aj prírodné podmienky nášho pozemku – teda to, aká je pôda, klíma či povrch našej budúcej záhrady.. Do projektu Záhrada, ktorá učí sa môžu každoročne prihlásiť základné, stredné aj špeciálne školy a získať tak metodické aj praktické poradenstvo k dizajnu školskej záhrady a realizácii vzdelávacích prvkov v nej. Zároveň sa školy vybrané do projektu zúčastnia 3-dňového zážitkového kurzu o vyučovaní vonku. Okrem odbornej podpory zároveň získajú aj finančnú podporu na pretvorenie svojej školskej záhrady vo výške 1 300 eur.