Zdravá budúcnosť (Healthy Future)

Projekt zvyšuje povedomie o zdravých stravovacích návykoch, zdravých potravinách a taktiež voľbami zohľadňujúcimi klimatickú problematiku. Elektronická kniha ukazuje spotrebiteľom možnosti klimaticky šetrného stravovania a poskytuje informácie o klimaticky šetrnej spotrebe potravín. Elektronický sprievodca pre sociálne podnikanie pokrýva aspekty podnikania v oblasti ekologického stravovania. Táto webová stránka tiež ponúka odkazy na rôzne kalkulačky uhlíkovej stopy.


Projekt zvyšuje povedomie o zdravých stravovacích návykoch spolu s výberom zdravého stravovania.

Elektronická kniha zobrazuje klimaticky šetrné možnosti stravovania a poskytuje informácie o klimaticky šetrnej spotrebe potravín. Je možné si ju prečítať v online čítačke alebo stiahnuť ako PDF súbor.

Na 150 stranách ponúka elektronická kniha širokú škálu receptov a pokrýva témy ako klimatická zmena, spôsob environmentálne šetrného stravovania, environmentálne ukazovatele, vodná stopa, uhlíková stopa, emisie zelených plynov, ekologická stopa, potravinová sebestačnosť, potravinový odpad, dopady plytvania, znižovanie plytvania a recyklácia.

Elektronický sprievodca pre sociálne podnikanie pokrýva aspekty podnikania v oblasti ekologického stravovania, ako sú miestne sezónne potraviny, znečistenie vody, využitie skleníkovej energie pri spracovaní potravín, recyklácia baliacich materiálov, transport potravín a odpad pri príprave jedla.

Webová stránka tiež obsahuje odkazy na rôzne kalkulačky uhlíkovej stopy.

Materiály sú k dispozícii v angličtine.