ZELENÁ V KAŽDODENNOM ŽIVOTE (GREEN IN EVERYDAY LIFE – GIEL)

The Green in Everyday Life (GIEL) je projekt založený na španielskom národnom programe s názvom Green Homes (GH), ktorý je vzdelávacím programom pre rodiny, ktoré sa zamýšľajú nad environmentálnymi a sociálnymi dopadmi svojich rozhodnutí a každodenných návykov. Projekt GIEL je prvou medzinárodnou skúsenosťou programu GH. Pracuje s rôznymi cieľovými skupinami z rôznych krajín Európy, Stredného východu a severnej Afriky.


Projektové aktivity sa zameriavajú na zvyšovanie povedomia o témach životného prostredia týkajúcich sa využívania energie, vody, odpadu a mobility; s cieľom zdokonaľovať základné zručnosti, ponúkať nové vzdelávacie nástroje pre pedagógov a partnerské organizácie a vytvárať európsky priestor celoživotného vzdelávania pre environmentálnu výchovu.

Výstupy pripravené každým partnerom sa zameriavali na:

  • rozvoj aktivít na zvyšovanie povedomia s rôznymi cieľovými skupinami,
  • environmentálne audity s dodávkou balíčkov na domáce úspory,
  • vzdelávacie workshopy a analýza úspor účastníkov.

Výsledkom tiež bolo vypracovanie kompletnej príručky „Green4life Manual,“ ktorá obsahuje informácie od každého partnera o metodike implementácie, vzdelávacích materiáloch, poradenstve a skúsenostiach z ročného pôsobenia s úpravami pre rôzne cieľové skupiny a rôzne kontexty.