Zelení európski podnikatelia (Green Europe Entrepreneurs – GEE)

Projekt GEE vyvinul učebné balíčky, ktoré žiakom ponúkajú množstvo zmysluplných skúseností z reálneho sveta, ktoré prepájajú triedu s biznis svetom a podnikaním. Projekt tiež ponúka školenie a podporu pre učiteľov, ktorá zvyšuje schopnosť učiteľov vyučovať o podnikaní. Medzi témy patrí odpad a potraviny, rozmanitosť, problémy s plastami a trvalo udržateľné mestá.


Projekt GEE bol vytvorený s cieľom pomôcť školám rozvíjať zručnosti a kompetencie žiakov, aby mohli hrať aktívnu úlohu pri rozvoji zelenej ekonomiky. GEE podporuje učiteľov v tom, aby to robili prostredníctvom výučby v reálnom svete mimo triedy, a poskytuje:

  • Učebné balíčky, ktoré žiakom ponúkajú množstvo zmysluplných skúseností z reálneho sveta, ktoré prepájajú triedu s biznis svetom a podnikaním.
  • Školenie a podpora učiteľov, ktorá zvyšuje schopnosť učiteľov vyučovať o podnikaní.
  • Prípadové štúdie z podnikania: Rozvíjajú zručnosti a kompetencie žiakov pri prehodnocovaní biznis modelov v súlade s potrebou budovania zelenej ekonomiky.
  • Plány ekologického podnikania

Moduly pozostávajú z nasledujúcich tém:

  • Odpad – Potraviny
  • Rozmanitosť posilňuje
  • Problém s plastami
  • Trvalo udržateľné mestá

K dispozícii je tiež hodnotiaci nástroj pre učiteľov. Materiály sú k dispozícii v angličtine, španielčine, rumunčine, lotyštine a bulharčine.