ZELENÝ HOSŤ – ZELENÉ STRAVOVACIE A UBYTOVACIE SLUŽBY!(GREEN GUEST – HOSPITALITY GOES GREEN!)

Green Guest je projekt sektora stravovacích a ubytovacích služieb, ktorý komplexným spôsobom prepája otázky týkajúce sa životného prostredia a zamestnaneckej odbornej prípravy vrátane praktického vzdelávania.


Vo všetkých krajinách sú spotrebitelia hybnou silou trendu spoločností rozvíjať environmentálnym dohľad. Účinok „zeleného myslenia“ je silným stimulom pre odborníkov v sektore stravovacích a ubytovacích služieb, aby reagovali na zmeny potrieb. Sektor stravovacích a ubytovacích služieb má významný vplyv na životné prostredie prostredníctvom spotreby energie a vody, používania spotrebných výrobkov a tvorby pevného a nebezpečného odpadu. Prijatie udržateľných programov pre sektor stravovacích a ubytovacích služieb môže podnikom v tomto sektore poskytnúť významnú konkurenčnú výhodu. Školenie a zvyšovanie kvalifikácie súčasných a budúcich zamestnancov je najlepším spôsobom podpory podnikov v tomto období zmien. Udržateľnosť môže ľudí k práci v tomto sektore motivovať a inšpirovať.

Domovská stránka projektu GREEN GUEST ponúka veľa životaschopných nápadov ako čeliť výzvam v sektore stravovacích a ubytovacích služieb, napríklad osvedčené postupy spoločností, princípy, na ktoré sa spoliehajú, ich ciele a spôsoby, ako angažujú svojich zamestnancov a komunikujú so svojimi zákazníkmi. Tieto postupy podliehajú analýze a ponúka sa tiež kritický prehľad. Ten poukazuje na spoločné a rozdielne body v prístupoch podnikov podľa veľkosti a typu spoločností. Osvedčené postupy tiež odrážajú prístupy k hromadnému stravovaniu a verejné ustanovenia týkajúce sa školského stravovania, pretože niektoré verejné orgány rozvíjajú konkrétne udržateľné prístupy.

Vzdelávacie hry, výroky kuchárov a recepty Green Challenge živým spôsobom prispievajú k učebnému zážitku.