ZELENÝ LET OKOLO SVETA (WORLD GREEN FLIGHT)

Už v roku 2012 začal MATEVŽ LENARČIČ a spoločnosť Aerosol s meraním čierneho uhlíka v atmosfére v rámci projektu GreenLight – WorldFlight. S ultraľahkým lietadlom opäť preletel 91 000 km cez južnú pologuľu naprieč kontinentom oceánov, vrátane Antarktídy a ponad Mount Everest. V tom čase sa takéto merania ukázali ako uskutočniteľné. Merací prístroj bol prvým prototypom, ktorý sa osvedčil, a bol ďalej zdokonaľovaný pre ďalšie lety.


Čierny uhlík je aerosól. Častice zo spaľovania uhlíkových materiálov sú vedľajším produktom. Čím nedokonalejšie je spaľovanie, tým viac je ho vo vzduchu. To je dôležité, pretože má vplyv na ľudské zdravie, usadzuje sa v pľúcach a ovplyvňuje tiež klímu. V dôsledku prítomnosti čierneho uhlíka a iných aerosólov v atmosfére je priehľadnosť atmosféry nižšia. Výsledkom je menej solárnej energie, planéta sa v podstate ochladzuje a tiež sa znižuje účinnosť solárnych panelov. Čierny uhlík zároveň zadržiava sálavé teplo pod kontaminovaným krytom. Sieťový efekt je pozitívny. Hovorí sa, že planéta sa prehrieva kvôli čiernemu uhlíku. Odhaduje sa, že čierny uhlík a ďalšie aerosóly zapríčinia ročne okolo 7 miliónov úmrtí, čo je podstatne viac ako v prípade dopravy a vojen.

Toto je problém, ktorý sa pred niekoľkými rokmi zanedbával. Takýchto meraní bolo veľmi málo. Zvyčajne sa merajú iba na úrovni zemského povrchu a merania vo vzduchu boli mimoriadne zriedkavé. Uskutočnila ich iba NASA veľkým lietadlami v Tichomorí. V Slovinsku tak prelamujeme ľady. Doposiaľ neexistovali tak malé nástroje, aby sa dali integrovať do takého ľahkého lietadla (ultraľahkého lietadla), na trhu neboli žiadne prístroje. Toto je prvý príklad – s malým lietadlom a nízkymi nákladmi urobiť globálny prierez toho, čo sa deje s čiernym uhlíkom.

Dopad a dosiahnuté výsledky: Zhromažďovaním údajov sa súčasné modely zlepšujú. Vedci odhadujú, že tieto modely sú podhodnotené až desaťnásobne, čo znamená, že vplyv čierneho uhlíka je desaťkrát väčší. Videá: https://www.youtube.com/watch?v=R4qm0nBLvjY