tematicka_oblast: Výživa

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN)

Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (SFSN) je virtuálna komunita otvorená každému, kto chce mať aktuálne informácie o činnostiach zameraných na vytváranie odolných a trvalo udržateľných potravinových systémov s dobre integrovanými zodpovednými postupmi v oblasti výskumu a inovácií. Je to miesto, ktoré spája tvorcov politík, podnikateľov, organizácie občianskej spoločnosti, výskumníkov, študentov, mimovládne/neziskové organizácie a orgány financovania …

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN) Read More »

Food Action

Program FAct! poskytuje podporu jednotlivcom a domácnostiam so záujmom o preskúmanie zdravotných a environmentálnych aspektov ich stravovacích návykov. Pracovný zošit na sebavzdelávanie obsahuje akčné recepty, bežné recepty a podporný materiál k trom témam: Potraviny a odpad, Potraviny, klíma a životné prostredie a Potraviny a zdravie. Príručka pre koučov FAct! (FAct! Manual for Coaches) poskytuje podporu …

Food Action Read More »

FOSC

Konzorcium FOSC, ERA-Net pre potravinové systémy a klímu, je založená a podporovaná skúsenosťami zo Spoločnej programovej iniciatívy pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a klimatickú zmenu (FACCE-JPI) a ERA-Net Cofund LEAP- Agri. FOSC pozostáva z 28 partnerov z Európy, Afriky a Latinskej Ameriky. Konzorcium združuje zdroje pre spoločný výskumný program a je podporované Európskou komisiou prostredníctvom grantu …

FOSC Read More »

Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe)

Nemecké mesto Karlsruhe spustilo klimatickú kampaň pre svojich obyvateľov. Kampaň sa zameriava na to, ako môžu občania chrániť klímu vo svojom každodennom živote a dosiahnuť zmenu pomocou malého úsilia. Cieľom „Karlsruhe macht Klima“ je preto pravidelne zvyšovať povedomie verejnosti o ochrane klímy v Karlsruhe. Kampaň slúži ako komunikačná platforma pre množstvo aktivít a ponúk v …

Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe) Read More »

Klimaküche – Klimatická kuchyňa

400 nemeckých školákov objavilo ekologické jedlo, ktoré je šetrné ku klíme: Ktoré potraviny rastú v ktorých regiónoch a v ktorých ročných obdobiach? Ako ovplyvňuje klímu konzumácia mäsa? A ako môžeme obmedziť plytvanie potravinami? V projekte Klimatická kuchyňa sa týmto otázkam venovali žiaci vo veku od desať do šestnásť rokov a skúmali súvislosti medzi výživou a …

Klimaküche – Klimatická kuchyňa Read More »

Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie

Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie spojila 37 popredných svetových vedcov z celého sveta, aby odpovedali na túto otázku: Je nasýtenie populácie budúcnosti s 10 miliardami ľudí zdravou stravou v možnostiach našej planéty? Odpoveď je áno, ale nebude to možné bez transformácie stravovacích návykov, zlepšenia procesu výroby potravín a obmedzenia potravinového odpadu. EAT je …

Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie Read More »

OPÄTOVNÉ ZOZNAMOVANIE S POTRAVINAMI – EURÓPANIA AKO ZODPOVEDNÍ SPOTREBITELIA EURÓPY (GETTING IN TOUCH WITH FOOD AGAIN – MAKING EUROPEANS RESPONSIBLE CONSUMERS)

Projekt sa zameriava na celkový dojem, že za uplynulé desaťročia sa globálny trh s potravinami v mnohých ohľadoch natoľko skomplikoval, že pre spotrebiteľov je správne rozhodovanie sa pri nákupe každodenných potravín čoraz ťažšie. Projekt sa zameriaval na podporu spotrebiteľov pri ich opätovnom zoznamovaní sa s potravinami, ktoré konzumujú, a bol cielený predovšetkým na študentov vo …

OPÄTOVNÉ ZOZNAMOVANIE S POTRAVINAMI – EURÓPANIA AKO ZODPOVEDNÍ SPOTREBITELIA EURÓPY (GETTING IN TOUCH WITH FOOD AGAIN – MAKING EUROPEANS RESPONSIBLE CONSUMERS) Read More »

PROTEIN2FOOD

Tento projekt financovaný EÚ skúmal európske plodiny s vysokým obsahom bielkovín ako atraktívnu alternatívu k mäsu – ako prostriedok na zníženie environmentálneho dopadu hospodárskych zvierat na planétu a na poskytnutie nového zdroja príjmov pre poľnohospodárov. Výroba mäsa vyžaduje obrovské množstvo energie a predstavuje takmer 15% všetkých emisií skleníkových plynov spôsobených človekom. Pretože svetová populácia stále …

PROTEIN2FOOD Read More »

Sieť na zdieľanie poznatkov o pestovaní a využití hrachu a fazule v Nemecku – DemoNetErBo

Strukoviny majú potenciál: Či už ako hospodárske krmivo alebo ako trhový produkt, hrášok a fazuľa sú dôležitými stavebnými kameňmi pre udržateľné, na bielkoviny bohaté a regionálne kŕmenie hospodárskych zvierat. Strukoviny tiež zažívajú boom v oblasti ľudskej konzumácie. Napríklad dopyt po bielkovinových krmivách pre zvieratá v Nemecku výrazne prevyšuje ponuku a je pokrytý dovozom zo zámoria. …

Sieť na zdieľanie poznatkov o pestovaní a využití hrachu a fazule v Nemecku – DemoNetErBo Read More »

VEG-I-TRADE

Globálny dodávateľský reťazec čerstvých výrobkov musí brať do úvahy klimatickú zmenu, aby sa zaistila bezpečnosť potravín, varujú vedci financovaní EÚ. Toto bolo kľúčové odporúčanie projektu financovaného EÚ s názvom VEG-I-TRADE, ktorý hodnotil bezpečnosť čerstvých výrobkov v rýchlo sa vyvíjajúcom kontexte klimatickej zmeny a rozširovania medzinárodného obchodu. Štúdie VEG-I-TRADE odhalili, že mikrobiálna ekológia rastlín je ovplyvnená …

VEG-I-TRADE Read More »