tematicka_oblast: Životné prostredie

Aquapath

V rámci projektu vznikla kampaň na zvyšovanie povedomia a školiace moduly týkajúce sa nedostatku vody, udržateľnosti vodných zdrojov, výrobných modeloch, udržateľnom životnom štýle, spotrebe domácností, vode vo verejnom sektore a koncepcii vodnej stopy jednotlivca (Water Footprint), herný modul pre deti, kvízy a materiály pre deti, kalkulačka vodnej stopy, ktorá umožňuje všetkým občanom vypočítať si vlastnú …

Aquapath Read More »

DOTYK SRDCA – ENVIRONMENTÁLNE MEDZINÁRODNÉ POVEDOMIE (TOUCHING HEARTS FOR ENVIRONMENTAL INTERNATIONAL AWARENESS)

THEIA Touching Hearts for Environmental International Awareness je environmentálny projekt s primárnym cieľom budovať, posilňovať a udržiavať ekologické povedomie študentov a učiteľov na školách. Prostredníctvom environmentálnych aktivít, ako je separácia odpadu, zber uzáverov fliaš, počítanie potravinových kilometrov, zhromažďovanie analýz dažďovej vody, pôdy a vody, analýza biologicky rozložiteľného odpadu, ekologické dielne, výstavba kompostárne a bioskleníku s …

DOTYK SRDCA – ENVIRONMENTÁLNE MEDZINÁRODNÉ POVEDOMIE (TOUCHING HEARTS FOR ENVIRONMENTAL INTERNATIONAL AWARENESS) Read More »

E-PPR – e-learningové moduly

V rámci projektu vznikli štyri moduly elektronického vzdelávania (e-learningu): jeden pre deti základných škôl, jeden pre študentov stredných škôl, jeden pre dospelých a jeden pre profesionálov zodpovedných za riešenie katastrof. Každý e-learningový modul je šitý na mieru konkrétnym potrebám jeho cieľovej skupiny a venuje sa prevencii, pripravenosti a boju so štyrmi typmi prírodných katastrof: povodne, …

E-PPR – e-learningové moduly Read More »

Expedícia Grónsko – Učenie sa udržateľnosti od Vikingov

Učiť sa udržateľnosti od Vikingov? Projekt „Grónska expedícia“ ukazuje žiakom paralely medzi dnešnou podobou životného prostredia a životných podmienok a situáciou Vikingov. V rámci projektu vznikol vzdelávací materiál, ktorý poskytuje atraktívny prístup k témam trvalo udržateľného rozvoja a napomáha interdisciplinárnemu vyučovaniu. Materiály sú určené pre žiakov vo veku od 12 do 15 rokov a sú …

Expedícia Grónsko – Učenie sa udržateľnosti od Vikingov Read More »

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN)

Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (SFSN) je virtuálna komunita otvorená každému, kto chce mať aktuálne informácie o činnostiach zameraných na vytváranie odolných a trvalo udržateľných potravinových systémov s dobre integrovanými zodpovednými postupmi v oblasti výskumu a inovácií. Je to miesto, ktoré spája tvorcov politík, podnikateľov, organizácie občianskej spoločnosti, výskumníkov, študentov, mimovládne/neziskové organizácie a orgány financovania …

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN) Read More »

NAJVYŠŠÍ ČAS POMÔCŤ (IT’S TIME TO HELP)

Cieľom projektu je uľahčiť prepojenie ekologického formálneho a neformálneho vzdelávania a prepojiť aktívnych žiakov s výbornými výsledkami so žiakmi, ktorí čelia vzdelávacím, kultúrnym alebo hospodárskym a sociálnym problémom a prekážkam. Počas realizácie projektu organizuje stretnutie hostiteľská škola a partnerská škola sa stretnutia zúčastňuje ako hosť. Pracujú v tíme, zúčastňujú sa hodín a chodia na observácie, …

NAJVYŠŠÍ ČAS POMÔCŤ (IT’S TIME TO HELP) Read More »

OPÄTOVNÉ ZOZNAMOVANIE S POTRAVINAMI – EURÓPANIA AKO ZODPOVEDNÍ SPOTREBITELIA EURÓPY (GETTING IN TOUCH WITH FOOD AGAIN – MAKING EUROPEANS RESPONSIBLE CONSUMERS)

Projekt sa zameriava na celkový dojem, že za uplynulé desaťročia sa globálny trh s potravinami v mnohých ohľadoch natoľko skomplikoval, že pre spotrebiteľov je správne rozhodovanie sa pri nákupe každodenných potravín čoraz ťažšie. Projekt sa zameriaval na podporu spotrebiteľov pri ich opätovnom zoznamovaní sa s potravinami, ktoré konzumujú, a bol cielený predovšetkým na študentov vo …

OPÄTOVNÉ ZOZNAMOVANIE S POTRAVINAMI – EURÓPANIA AKO ZODPOVEDNÍ SPOTREBITELIA EURÓPY (GETTING IN TOUCH WITH FOOD AGAIN – MAKING EUROPEANS RESPONSIBLE CONSUMERS) Read More »

PhenoloGIT

PhenoloGIT je vzdelávacia environmentálna informačná platforma pre učiteľov a študentov na základných a stredných školách. Platforma im umožňuje nielen vykonávať vedecké pozorovania vo svojom okolí a zhromažďovať nové údaje intuitívnym a pútavým spôsobom, ale tiež získavať komplexné vedomosti spoločným vytváraním a zdieľaním nových informácií. PhenoloGIT je vzdelávacia  environmentálna informačná platforma podporovaná najmodernejšou mobilnou technológiou a …

PhenoloGIT Read More »

PowerPlayer

PowerPlayer je materiál, ktorý sa skladá zo strategickej hry pre školskú triedu, online sprievodcu a školiaceho balíka pre učiteľov. Hra sa zameriava na výrobcov odevov a jej cieľom je predstaviť koncept udržateľného podnikania deťom vo veku 12 – 15 rokov. Materiály sú k dispozícii v angličtine, nemčine, taliančine, holandčine a poľštine. PowerPlayer je materiál, ktorý …

PowerPlayer Read More »

PRIVÁDZANIE UČITEĽOV A DETÍ K LEPŠIEMU ŽIVOTU PROSTREDNÍCTVOM PRÍRODY (EMPOWERING TEACHERS AND PUPILS FOR A BETTER LIFE THROUGH NATURE)

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň kvalitu environmentálnej výchovy v ranom detstve, rozvinúť záujem detí o prírodu a dosiahnuť vysoko kvalitné výsledky vzdelávania, ktoré podporia základné učebné osnovy a zručnosti celoživotného vzdelávania. Vyučovanie v prírode je vynikajúcou príležitosťou na rozvoj súboru zručností a kompetencií u detí, ktoré sú potrebné na dosiahnutie lepších študijných kompetencií a …

PRIVÁDZANIE UČITEĽOV A DETÍ K LEPŠIEMU ŽIVOTU PROSTREDNÍCTVOM PRÍRODY (EMPOWERING TEACHERS AND PUPILS FOR A BETTER LIFE THROUGH NATURE) Read More »