typ_osvedcenych_postupov: Informácie

E-PPR – e-learningové moduly

V rámci projektu vznikli štyri moduly elektronického vzdelávania (e-learningu): jeden pre deti základných škôl, jeden pre študentov stredných škôl, jeden pre dospelých a jeden pre profesionálov zodpovedných za riešenie katastrof. Každý e-learningový modul je šitý na mieru konkrétnym potrebám jeho cieľovej skupiny a venuje sa prevencii, pripravenosti a boju so štyrmi typmi prírodných katastrof: povodne, …

E-PPR – e-learningové moduly Read More »

Expedícia Grónsko – Učenie sa udržateľnosti od Vikingov

Učiť sa udržateľnosti od Vikingov? Projekt „Grónska expedícia“ ukazuje žiakom paralely medzi dnešnou podobou životného prostredia a životných podmienok a situáciou Vikingov. V rámci projektu vznikol vzdelávací materiál, ktorý poskytuje atraktívny prístup k témam trvalo udržateľného rozvoja a napomáha interdisciplinárnemu vyučovaniu. Materiály sú určené pre žiakov vo veku od 12 do 15 rokov a sú …

Expedícia Grónsko – Učenie sa udržateľnosti od Vikingov Read More »

Food Action

Program FAct! poskytuje podporu jednotlivcom a domácnostiam so záujmom o preskúmanie zdravotných a environmentálnych aspektov ich stravovacích návykov. Pracovný zošit na sebavzdelávanie obsahuje akčné recepty, bežné recepty a podporný materiál k trom témam: Potraviny a odpad, Potraviny, klíma a životné prostredie a Potraviny a zdravie. Príručka pre koučov FAct! (FAct! Manual for Coaches) poskytuje podporu …

Food Action Read More »

Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe)

Nemecké mesto Karlsruhe spustilo klimatickú kampaň pre svojich obyvateľov. Kampaň sa zameriava na to, ako môžu občania chrániť klímu vo svojom každodennom živote a dosiahnuť zmenu pomocou malého úsilia. Cieľom „Karlsruhe macht Klima“ je preto pravidelne zvyšovať povedomie verejnosti o ochrane klímy v Karlsruhe. Kampaň slúži ako komunikačná platforma pre množstvo aktivít a ponúk v …

Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe) Read More »

Výučba ekológie prostredníctvom aplikácií

Projekt analyzoval viac než 80 existujúcich hier o biológii, ochrane životného prostredia, klimatickej zmene, atď. Webstránka obsahuje zoznam s informáciami o týchto hrách, ako je obsah výučby, hardvérové ​​požiadavky, žáner hry, zamýšľané vzdelávacie výsledky, jazyk a vek cieľovej skupiny. Hry sú k dispozícii v angličtine, francúzštine, slovinčine, češtine a španielčine. Do projektu bolo zapojených 48 …

Výučba ekológie prostredníctvom aplikácií Read More »

Zdravá budúcnosť (Healthy Future)

Projekt zvyšuje povedomie o zdravých stravovacích návykoch, zdravých potravinách a taktiež voľbami zohľadňujúcimi klimatickú problematiku. Elektronická kniha ukazuje spotrebiteľom možnosti klimaticky šetrného stravovania a poskytuje informácie o klimaticky šetrnej spotrebe potravín. Elektronický sprievodca pre sociálne podnikanie pokrýva aspekty podnikania v oblasti ekologického stravovania. Táto webová stránka tiež ponúka odkazy na rôzne kalkulačky uhlíkovej stopy. Projekt …

Zdravá budúcnosť (Healthy Future) Read More »

Zelená v každodennom živote (Green in Everyday Life)

Green Homes je vzdelávací program pre rodiny, ktoré premýšľajú nad environmentálnymi a sociálnymi dopadmi svojich rozhodnutí a každodenných návykov. Prostredníctvom tohto programu dostávajú praktické odporúčania na zníženie svojej spotreby. Rodiny poskytujú organizátorom programu napríklad svoje účty za elektrinu a vodu, čo umožňuje organizátorom vyčísliť úspory. Green Homes je vzdelávací program pre rodiny, ktoré premýšľajú nad …

Zelená v každodennom živote (Green in Everyday Life) Read More »

Zelení európski podnikatelia (Green Europe Entrepreneurs – GEE)

Projekt GEE vyvinul učebné balíčky, ktoré žiakom ponúkajú množstvo zmysluplných skúseností z reálneho sveta, ktoré prepájajú triedu s biznis svetom a podnikaním. Projekt tiež ponúka školenie a podporu pre učiteľov, ktorá zvyšuje schopnosť učiteľov vyučovať o podnikaní. Medzi témy patrí odpad a potraviny, rozmanitosť, problémy s plastami a trvalo udržateľné mestá. Projekt GEE bol vytvorený …

Zelení európski podnikatelia (Green Europe Entrepreneurs – GEE) Read More »

Výživa pre dospievajúcich – prečo nie? (Prehrana za mladostnike)

Publikovaná publikácia je určená pre mladých ľudí a učí ich o význame výživy, pretože sme svedkami toho, že mladí ľudia čoraz viac čelia zdravotným problémom. Publikácia populárnym spôsobom vysvetľuje dôležitosť potravín ako stavebných prvkov tela a mysle. Kapitoly na seba nadväzujú v logickom slede s otázkami: Prečo jeme? Aké jedlo potrebuje naše telo, aby vyšlo …

Výživa pre dospievajúcich – prečo nie? (Prehrana za mladostnike) Read More »

Iniciatívy hnutia Transition

Hnutie Transition rastie od roku 2005. Zameriava sa na to, aby sa komunity pri riešení veľkých výziev, ktorým čelia, spájali a začínali na miestnej úrovni. Vďaka tomu, že sa spoja, dokážu spoločnými silami prichádzať na riešenia. Hnutie sa snaží pestovať kultúru starostlivosti zameranú na vzájomnú podporu, či už v skupinách alebo širších komunitách. V praxi …

Iniciatívy hnutia Transition Read More »