typ_osvedcenych_postupov: Iniciatíva

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN)

Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (SFSN) je virtuálna komunita otvorená každému, kto chce mať aktuálne informácie o činnostiach zameraných na vytváranie odolných a trvalo udržateľných potravinových systémov s dobre integrovanými zodpovednými postupmi v oblasti výskumu a inovácií. Je to miesto, ktoré spája tvorcov politík, podnikateľov, organizácie občianskej spoločnosti, výskumníkov, študentov, mimovládne/neziskové organizácie a orgány financovania …

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN) Read More »

Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe)

Nemecké mesto Karlsruhe spustilo klimatickú kampaň pre svojich obyvateľov. Kampaň sa zameriava na to, ako môžu občania chrániť klímu vo svojom každodennom živote a dosiahnuť zmenu pomocou malého úsilia. Cieľom „Karlsruhe macht Klima“ je preto pravidelne zvyšovať povedomie verejnosti o ochrane klímy v Karlsruhe. Kampaň slúži ako komunikačná platforma pre množstvo aktivít a ponúk v …

Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe) Read More »

Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie

Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie spojila 37 popredných svetových vedcov z celého sveta, aby odpovedali na túto otázku: Je nasýtenie populácie budúcnosti s 10 miliardami ľudí zdravou stravou v možnostiach našej planéty? Odpoveď je áno, ale nebude to možné bez transformácie stravovacích návykov, zlepšenia procesu výroby potravín a obmedzenia potravinového odpadu. EAT je …

Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie Read More »

Iniciatíva Slow Food

Slow Food je globálne hnutie, ktoré sa usiluje o udržateľný potravinový systém. Pre spoločnosť Slow Food je ochrana vidieckeho poľnohospodárstva, tradičných potravinárskych remesiel a regionálna biodiverzita rovnako dôležitá ako spravodlivé odmeňovanie udržateľných výrobcov, ocenenie a potešenie z jedla. Iniciatíva podporuje zodpovedné poľnohospodárstvo a rybolov, dobré životné podmienky a chov hospodárskych zvierat, tradičné potravinárske remeslá a …

Iniciatíva Slow Food Read More »

Learn4Health

Potreby, vďaka ktorým má program Learn4Health svoje opodstatnenie, sú centrálne umiestnené v rámci súčasných európskych politík v oblasti zdravia, výživy, prevencie obezity a rozvoja kapacít na riešenie týchto problémov na inštitucionálnych a individuálnych úrovniach. Program Learn4Health bol vytvorený s cieľom rozvíjať zručnosti, metódy, kolaboratívne prístupy a zvyšovať potravinovú gramotnosť a čeliť výzvam v oblasti prevencie …

Learn4Health Read More »

Smart Patients – Holistické posilnenie postavenia občanov, aby sa stali odborníkmi na svoje vlastné zdravie

Aj keď je dnes už možné o zdravotných témach získať množstvo vedomostí, tieto informácie často nie sú užívateľsky prívetivé. Máme nedostatok materiálu predovšetkým pre dospelých s nízkou úrovňou vzdelania. Okrem toho neexistujú adekvátne informácie týkajúce sa zdravia pre potreby utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov. Jedným z hlavných cieľov stratégie EÚ v oblasti zdravia je …

Smart Patients – Holistické posilnenie postavenia občanov, aby sa stali odborníkmi na svoje vlastné zdravie Read More »

Výživa pre dospievajúcich – prečo nie? (Prehrana za mladostnike)

Publikovaná publikácia je určená pre mladých ľudí a učí ich o význame výživy, pretože sme svedkami toho, že mladí ľudia čoraz viac čelia zdravotným problémom. Publikácia populárnym spôsobom vysvetľuje dôležitosť potravín ako stavebných prvkov tela a mysle. Kapitoly na seba nadväzujú v logickom slede s otázkami: Prečo jeme? Aké jedlo potrebuje naše telo, aby vyšlo …

Výživa pre dospievajúcich – prečo nie? (Prehrana za mladostnike) Read More »

Výzva Farm-Food-Climate

Výzva Farm-Food-Climate spája a podporuje iniciátorov, ktorí vyvíjajú inovatívne riešenia pre potravinársky sektor šetrný ku klíme – s prihliadnutím na celý hodnotový reťazec. Jedna z najväčších oblastí pre činnosť v záujme budúcnosti odolnej voči klímatickým zmenám leží medzi pôdou a tanierom. Sociálne výzvy možno vyriešiť iba vtedy, keď budú spolupracovať všetky príslušné subjekty. Táto iniciatíva …

Výzva Farm-Food-Climate Read More »

ZELENÝ LET OKOLO SVETA (WORLD GREEN FLIGHT)

Už v roku 2012 začal MATEVŽ LENARČIČ a spoločnosť Aerosol s meraním čierneho uhlíka v atmosfére v rámci projektu GreenLight – WorldFlight. S ultraľahkým lietadlom opäť preletel 91 000 km cez južnú pologuľu naprieč kontinentom oceánov, vrátane Antarktídy a ponad Mount Everest. V tom čase sa takéto merania ukázali ako uskutočniteľné. Merací prístroj bol prvým …

ZELENÝ LET OKOLO SVETA (WORLD GREEN FLIGHT) Read More »

Iniciatívy hnutia Transition

Hnutie Transition rastie od roku 2005. Zameriava sa na to, aby sa komunity pri riešení veľkých výziev, ktorým čelia, spájali a začínali na miestnej úrovni. Vďaka tomu, že sa spoja, dokážu spoločnými silami prichádzať na riešenia. Hnutie sa snaží pestovať kultúru starostlivosti zameranú na vzájomnú podporu, či už v skupinách alebo širších komunitách. V praxi …

Iniciatívy hnutia Transition Read More »