typ_osvedcenych_postupov: Ostatné

Expedícia Grónsko – Učenie sa udržateľnosti od Vikingov

Učiť sa udržateľnosti od Vikingov? Projekt „Grónska expedícia“ ukazuje žiakom paralely medzi dnešnou podobou životného prostredia a životných podmienok a situáciou Vikingov. V rámci projektu vznikol vzdelávací materiál, ktorý poskytuje atraktívny prístup k témam trvalo udržateľného rozvoja a napomáha interdisciplinárnemu vyučovaniu. Materiály sú určené pre žiakov vo veku od 12 do 15 rokov a sú …

Expedícia Grónsko – Učenie sa udržateľnosti od Vikingov Read More »

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN)

Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (SFSN) je virtuálna komunita otvorená každému, kto chce mať aktuálne informácie o činnostiach zameraných na vytváranie odolných a trvalo udržateľných potravinových systémov s dobre integrovanými zodpovednými postupmi v oblasti výskumu a inovácií. Je to miesto, ktoré spája tvorcov politík, podnikateľov, organizácie občianskej spoločnosti, výskumníkov, študentov, mimovládne/neziskové organizácie a orgány financovania …

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN) Read More »

Výučba ekológie prostredníctvom aplikácií

Projekt analyzoval viac než 80 existujúcich hier o biológii, ochrane životného prostredia, klimatickej zmene, atď. Webstránka obsahuje zoznam s informáciami o týchto hrách, ako je obsah výučby, hardvérové ​​požiadavky, žáner hry, zamýšľané vzdelávacie výsledky, jazyk a vek cieľovej skupiny. Hry sú k dispozícii v angličtine, francúzštine, slovinčine, češtine a španielčine. Do projektu bolo zapojených 48 …

Výučba ekológie prostredníctvom aplikácií Read More »

Nemecké spolkové centrum pre výživu

Spolkové centrum pre výživu je kompetenčné a komunikačné centrum pre otázky výživy v Nemecku. Toto kontaktné miesto pre otázky výživy založilo spolkové ministerstvo pre výživu a poľnohospodárstvo. Jeho cieľom je sprístupniť verejnosti zistenia z projektov celonárodných sieťových centier pre školské stravovanie alebo z kampane proti plytvaniu potravinami s názvom “Too good for the bin!” („Príliš …

Nemecké spolkové centrum pre výživu Read More »

Sieť 16 vzdelávacích stredísk pre ochranu klímy (16 Bildungszentren Klimaschutz Netzwerk)

Klimatická zmena je jedným z hlavných globálnych problémov našej doby, ktorý je možné vyriešiť iba spoločnými silami. V tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu mimoškolská klimatická výchova. Pod heslom „Učte sa od seba navzájom“ vytvorilo 16 nemeckých mimoškolských vzdelávacích inštitúcií pre túto tému spoločnú agendu. Spoločne tvoria celonárodnú sieť, ktorá odráža rozmanitosť aktivít v oblasti klimatickej …

Sieť 16 vzdelávacích stredísk pre ochranu klímy (16 Bildungszentren Klimaschutz Netzwerk) Read More »

Vzdelávacia sieť ekológie a manažmentu pôdy a rastlín (Educational Network on Soil and Plant Ecology and Management – EduSaPMa)

Pôda je základom pre rastlinnú výrobu a poskytuje množstvo ekosystémových služieb. Pôdne podmienky ovplyvňuje mnoho ľudských činností niekoľkými spôsobmi. Účinky ako napríklad zhutnenie pôdy, degradácia, okyslenie a akumulácia solí obmedzujú základné požiadavky na rastlinnú výrobu, a tým aj na zásobovanie ľudí potravinami. Cieľom projektu bolo pripraviť učebný štandard pre európsky priestor z odborných znalostí konzorcia, …

Vzdelávacia sieť ekológie a manažmentu pôdy a rastlín (Educational Network on Soil and Plant Ecology and Management – EduSaPMa) Read More »

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie / Environmental education centre Dropie

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie zriaďuje Slovenská agentúra životného prostredia a je jediným pobytovým strediskom SAŽP. Nachádza sa na Dolnom Žitnom ostrove v katastri obce Zemianska Olča. Stredisko zabezpečuje neformálne vzdelávanie v podobe praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu. Programy sú orientované na spoznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu Dolného Žitného ostrova, prezentáciu hodnôt …

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie / Environmental education centre Dropie Read More »