typ_osvedcenych_postupov: Program

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN)

Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (SFSN) je virtuálna komunita otvorená každému, kto chce mať aktuálne informácie o činnostiach zameraných na vytváranie odolných a trvalo udržateľných potravinových systémov s dobre integrovanými zodpovednými postupmi v oblasti výskumu a inovácií. Je to miesto, ktoré spája tvorcov politík, podnikateľov, organizácie občianskej spoločnosti, výskumníkov, študentov, mimovládne/neziskové organizácie a orgány financovania …

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN) Read More »

Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe)

Nemecké mesto Karlsruhe spustilo klimatickú kampaň pre svojich obyvateľov. Kampaň sa zameriava na to, ako môžu občania chrániť klímu vo svojom každodennom živote a dosiahnuť zmenu pomocou malého úsilia. Cieľom „Karlsruhe macht Klima“ je preto pravidelne zvyšovať povedomie verejnosti o ochrane klímy v Karlsruhe. Kampaň slúži ako komunikačná platforma pre množstvo aktivít a ponúk v …

Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe) Read More »

Zelená v každodennom živote (Green in Everyday Life)

Green Homes je vzdelávací program pre rodiny, ktoré premýšľajú nad environmentálnymi a sociálnymi dopadmi svojich rozhodnutí a každodenných návykov. Prostredníctvom tohto programu dostávajú praktické odporúčania na zníženie svojej spotreby. Rodiny poskytujú organizátorom programu napríklad svoje účty za elektrinu a vodu, čo umožňuje organizátorom vyčísliť úspory. Green Homes je vzdelávací program pre rodiny, ktoré premýšľajú nad …

Zelená v každodennom živote (Green in Everyday Life) Read More »

EcoSchool-Program (Eko vrtec)

Program EcoSchool je medzinárodne uznávaný program integrovanej environmentálnej výchovy, ktorého cieľom je propagovať a zvyšovať povedomie o udržateľnom rozvoji u detí, žiakov a študentov prostredníctvom ich vzdelávacieho programu a prostredníctvom aktívnej účasti v miestnej komunite i mimo nej. Najúspešnejšie školy každoročne oceňujeme medzinárodnými cenami – zelenými vlajkami. Toto je tiež jediné verejné a medzinárodné uznanie …

EcoSchool-Program (Eko vrtec) Read More »

Lesná škôlka, Lesná škola (Gozdni vrtec, gozdna šola)

Od roku 2012 sa slovinské materské a základné školy, ktoré do svojho programu zahŕňajú lesnú pedagogiku, prepájajú v Sieti slovinských lesných škôlok a škôl (Network of Forest Kindergartens and Schools of Slovenia). Školy a škôlky, ktoré vzdelávací proces pravidelne vykonávajú v lese, zaznamenávajú v jednotlivých oblastiach rozvoja detí veľký pokrok. V lesnej škole alebo škôlke …

Lesná škôlka, Lesná škola (Gozdni vrtec, gozdna šola) Read More »

Zdravý životný štýl na základných školách

Odborníci z Národného inštitútu verejného zdravia (National Institute of Public Health), spolupracovníci zo škôl propagujúcich zdravie a ďalších škôl vyvíjajú od roku 2008 model zdravého životného štýlu. Spoločne vytvorili viac ako 60 modelových hodín a príklady osvedčených postupov z oblasti výživy, fyzickej aktivity, duševného zdravia a závislostí. Testovali a hodnotili ich medzi žiakmi a učiteľmi. …

Zdravý životný štýl na základných školách Read More »

SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA / “REALLY HEALTHY SCHOOL”

Skutočne zdravá škola je komplexný program zdravého školského stravovania. Snaží sa, aby si deti vážili jedlo, dokázali ho vychutnať a vedeli, odkiaľ pochádza a ako vzniká. Skutočne zdravá škola pomáha deťom v rozvoji zručností a návykov, potrebných k úspešnému a zdravému životnému štýlu. Program Skutočne zdravá škola pomáha vytvárať na školách a v školských jedálňach kultúru zdravého …

SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA / “REALLY HEALTHY SCHOOL” Read More »

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie / Environmental education centre Dropie

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie zriaďuje Slovenská agentúra životného prostredia a je jediným pobytovým strediskom SAŽP. Nachádza sa na Dolnom Žitnom ostrove v katastri obce Zemianska Olča. Stredisko zabezpečuje neformálne vzdelávanie v podobe praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu. Programy sú orientované na spoznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu Dolného Žitného ostrova, prezentáciu hodnôt …

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie / Environmental education centre Dropie Read More »

MESTSKÉ VČELY / “BEES IN TOWN“

“Za každé tretie sústo potravy vďačíme včelám. Poskytnite im priestor, aby mesto prekvitalo.” Projekt Mestské včely ponúka tri vzdelávacie a informačné programy a materiály. Program podporuje Vzdelávacie cetrum Záježová. Prvým podprogramom je VZDELÁVANIE PRE ŠKOLY, ktoré organizuje program “POĎTE S NAMI DO ÚĽA”. Program je určený pre materské školy a 1. až 5. ročník základných …

MESTSKÉ VČELY / “BEES IN TOWN“ Read More »

KLIMATICKÁ ALIANCIA / CLIMATE ALLIANCE

Klimatická Aliancia združuje samosprávy, regióny, provincie, mimovládne organizácie a školy v 20 európskych štátoch. Členmi Klimatickej aliancie sú aj 4 samosprávy a 74 škôl zo Slovenska. Aliancia im ponúka možnosť vytvárať projektové partnerstvá, výmenu skúseností a informácií a aj prestížnu značku, ktorú môžu využiť pri získavaní finančnej pomoci z rôznych fondov. Školy v Klimatickej aliancii sú navzájom úzko …

KLIMATICKÁ ALIANCIA / CLIMATE ALLIANCE Read More »