HOME

HEALTHYFUTURE 4Y & THE PLANET gives access to successful approaches that train children and adolescents as well as youth educators across Europe to make responsible decisions with regard to actions that affect the climate.

Main objective: To become aware of the impact of food on their health and on the climate and to acquire constructive attitudes about environment and nutrition issues. The HEALTHYFUTURE 4Y & THE PLANET database provides multilingual access to best practices in English, German, Slovenian and Slovak.

++++++++++

HEALTHYFUTURE 4Y & THE PLANET gibt Zugang zu erfolgreichen Beispielen, Projekten und Initiativen, die Kinder und Jugendliche sowie Jugendpädagog*innen in Europa darin schulen, verantwortungsvolle Entscheidungen in Bezug auf klimarelevante Handlungen zu treffen.

Hauptziel: die Auswirkungen von Lebensmittelherstellung und -verwendung auf die Gesundheit und das Klima zu erkennen und Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen  Umwelt- und Ernährungsfragen zu entwickeln. Die Datenbank HEALTHYFUTURE 4Y & THE PLANET bietet einen mehrsprachigen Zugang zu bewährten Verfahren auf Englisch, Deutsch, Slowenisch und Slowakisch.

++++++++++

HEALTHYFUTURE 4Y & THE PLANET poskytuje prístup k úspešným postupom, projektom a iniciatívam, ktoré vzdelávajú deti a dospievajúcich, ako aj učiteľov a vychovávateľov mládeže v celej Európe, aby mohli prijímať zodpovedné rozhodnutia týkajúce sa opatrení v oblasti výživy a klímy.

Hlavným cieľom je uvedomiť si vplyv výroby, distribúcie a používania potravín na klímu a rozvíjať povedomie o súvislostiach medzi otázkami životného prostredia a výživy. Databáza HEALTHYFUTURE 4Y & THE PLANET ponúka viacjazyčný prístup k osvedčeným postupom v angličtine, nemčine, slovinčine a slovenčine.

++++++++++

HEALTHYFUTURE 4Y & PLANET omogoča dostop do uspešnih praks, projektov in pobud, ki otroke in mladostnike ter izobraževalce mladih po vsej Evropi usposabljajo k odgovornim odločitvam glede podnebnih ukrepov.

Glavni cilj je prepoznati vpliv proizvodnje in uporabe hrane na zdravje in podnebje ter razviti zavedanje o povezavah med okoljskimi in prehranskimi vprašanji. HEALTHYFUTURE 4Y & THE PLANET ponuja večjezični dostop do dobrih praks v angleškem, nemškem, slovenskem in slovaškem jeziku.