Ciljna skupina: Učitelji / izobraževalci

Zdrava prihodnost

Povzetek: Projekt izboljšuje ozaveščenost o zdravih prehranjevalnih navadah skupaj z zdravo hrano in podnebno usmerjenimi izbirami. E-knjiga prikazuje potrošnikom podnebju prijazne možnosti obroka, in zagotavlja informacije o podnebju prijazni porabi hrane. Vodnik za socialno podjetništvo zajema vidike zelenega gostinstva. Spletna stran ponuja tudi povezave do različnih izračunov ogljičnega odtisa. Opis:Projekt izboljšuje ozaveščenost o zdravih prehranjevalnih …

Zdrava prihodnost Read More »

Zeleno v vsakdanjem življenju

Povzetek: Zeleni domovi so izobraževalni program za družine, ki so zaskrbljene zaradi okoljskega in socialnega vpliva njihovih odločitev in vsakodnevnih navad. S tem programom družine prejmejo praktična priporočila za zmanjšanje porabe in organizatorjem programa na primer zagotovijo račune za elektriko in vodo, kar organizatorjem omogoča kvantifikacijo prihrankov. Opis:Zeleni domovi so izobraževalni program za družine, ki …

Zeleno v vsakdanjem življenju Read More »

EWOBOX / Okoljsko izobraževanje v škatli

Povzetek: Poslanstvo EWOBOX-a je zbiranje in izmenjava informacij na področju okoljskega izobraževanja in ozaveščanja prek internetnega portala. Ta prostor je odprt za vse, ki ustvarjajo, izvajajo, potrebujejo ali preprosto živijo z okoljsko vzgojo. Opis:Ta portal je namenjen študentom, učiteljem, koordinatorjem, strokovnim in javnim sektorjem po oddelkih in organizacijah – za ljudi. Namenjen je okoljski vzgoji …

EWOBOX / Okoljsko izobraževanje v škatli Read More »

Gozdni klub Tramtária

Povzetek: Tramtária je edinstven gozdni klub, ki nadomešča vrtec, kjer se otroci  izučijo v gozdnem okolju in s poudarkom na trajnosti in se seveda spoznavanju  zaščite našega planeta. To počnejo zato, ker menijo, da je narava najbolj zanimiv, najbolj poučen in najbolj zdrav prostor za otroke. Opis:Namen programa Tramtária je poučevati predšolske otroke v naravnem …

Gozdni klub Tramtária Read More »

PODNEBNO ZAVEZNIŠTVO

Povzetek: Podnebna zaveza v 20-ih evropskih državah združuje občine, regije, pokrajine, nevladne organizacije in šole. Članice Slovaške podnebne zveze so štiri občine in 74 šol iz Slovaške. Njihov interes jih združuje pri stabilizaciji globalnega podnebja. Opis:Šole v Podnebnem zavezništvu so tesno povezane z izmenjavo informacij, izkušenj in znanja na različnih področjih, povezanih z varstvom podnebja. …

PODNEBNO ZAVEZNIŠTVO Read More »

RAZMIŠLJAJ, UKREPAJ, DELAJ TRAJNOSTNO

Povzetek: Projekt želi razviti nov pristop k trajnostnim primerom. Cilj je izboljšati trajnostna ravnanja v družbenem življenju (deloma so jih učenci že sprejeli v prejšnjih šolskih projektih), hkrati pa učencem pokazati, kako je mogoče z izkoriščanjem najnovejših tehnologij postati trajnostni podjetnik. Opis:Študenti med projektom spoznajo neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialne in okoljske trajnosti. …

RAZMIŠLJAJ, UKREPAJ, DELAJ TRAJNOSTNO Read More »

DOTIK SRC ZA OKOLJSKO MEDNARODNO OZAVEŠČANJE

Povzetek: »THEIA Touching Hearts for Environmental International Awareness«  je okoljski projekt s primarnim ciljem krepiti in vzdrževati ekološko ozaveščenost učencev in učiteljev v šolah. Opis: Z okoljskimi dejavnostmi, kot so ločevanje odpadkov, zbiranje steklenic, štetje kilometrov hrane, zbiranje analize deževnice, tal in vode, biorazgradljive analize odpadkov, eko delavnice, izgradnjo kompostne naprave in bio-rastlinjak z rastlinami, …

DOTIK SRC ZA OKOLJSKO MEDNARODNO OZAVEŠČANJE Read More »

V pravljičnem gozdu

Povzetek:Okolje in njegovo trenutno stanje sta v interesu mnogih ljudi, ki se bojijo videti prihodnost. Učenje otrok o tem v šolah je osnova upravljanja usode planeta. Opis:Projekt o okolju se poučuje skozi predmete kot so glasba, usposabljanje ali pismenost. Projekt izpolnjuje tudi družbeno vlogo. Vse šole, vključene v projekt, sodelujejo s svojimi občinami ali mestnimi …

V pravljičnem gozdu Read More »

Prehrana za mladostnike – zakaj ne?

Povzetek: Objavljena publikacija je namenjena mladim,  jih poučuje o pomenu prehrane, saj se vse bolj soočamo z zdravstvenimi težavami mladih. Opis: Publikacija na priljubljen način pojasnjuje pomen hrane kot gradnika telesa in uma. Poglavja  si sledijo v logičnem zaporedju z vprašanji: Zakaj jemo? Kakšno hrano naše telo potrebuje za zadovoljevanje potreb po »gradbenih« materialih in …

Prehrana za mladostnike – zakaj ne? Read More »

Učenje ZA zdravje

Povzetek: Potrebe, ki dajejo razloge za nastanek projekta, so  utemeljene v okviru sedanjih evropskih politik o zdravju, prehrani, preprečevanju debelosti in razvoju zmogljivosti za obravnavanje teh vprašanj na institucionalni in individualni ravni. Projekt Learn4Health (Ućenje ZA zdravje) je bil ustvarjen za razvoj spretnosti, metod, sodelovalnih pristopov in za povečanje prehranske pismenosti in soočanje z izzivi …

Učenje ZA zdravje Read More »