Mreža za prenos znanja za gojenje in uporabo graha in fižola na terenu v Nemčiji – DemoNetErBo

Povzetek:

Vzpodbude imajo potencial: bodisi kot kmečka krma ali kot tržno sadje, grah in fižol so pomembni gradnik za trajnostno, beljakovinsko bogato in regionalno živinorejo.. Povpraševanje po beljakovinski krmi je v Nemčiji na primer bistveno večje od ponudbe in je nadomeščeno z uvozom iz tujine. Z modelom “Demonstration Network Grah/Bean”je treba gojenje in predelavo graha in fižola povečati in razširiti.

Opis:
Z začetkom marca 2016 je trenutno v Nemčiji vzpostavljeno omrežje za prenos znanja, sestavljeno iz 75 konvencionalnih in ekoloških kmetij, ki gojijo grah (Pisum sativum) ali poljščine (Vicia faba). Gojenje graha in fižola je bilo v zadnjih letih v Nemčiji precej nizko in stagnirajoče. To je posledica nekaterih izzivov med gojenjem, pa tudi nizke gospodarske spodbude za kmete. To omrežje (DemoNetErBo) vzpodbuja gojenje ter trajnostno uporabo graha in fižola ter dodaja vrednost kmetom, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo.

Poseben poudarek je torej na razvoju in predstavitvi vrednostnih verig stročnic za proizvodnjo krme in hrane, ki obsegajo vse ravni od vzreje do uporabe s strani potrošnika. Zato kmetije predstavljajo različne primere dobrih praks za gojenje, predelavo in uporabo teh dveh zrnastih stročnic. Splošni cilj tega projekta je zadostovanje vedno večje potrebe po regionalno pridelanih gensko nespremenjenih beljakovinskih pridelkov. Projekt podpirajo sredstva zveznega ministrstva za prehrano in kmetijstvo (BMEL), ki temelji na sklepu Parlamenta Zvezne republike Nemčije prek Zveznega urada za kmetijstvo in prehrano (BLE) v okviru zvezne strategije za stročnice.