DESET ODTENKOV ZELENE

Povzetek:
Z izvajanjem projekta želi projektna ekipa spodbuditi vsakega udeleženca projekta, da se zaveda lastne moči in okoljske odgovornosti, da s tem vpliva na pozitivne spremembe v svojem okolju. Tako bi posamezniki razmišljali, odločali in ukrepali o prihodnosti, sprejeli zdrav način življenja, ki bi prispeval k razvoju okoljske ozaveščenosti in povezovanju invalidov ter organizacij v sedanjih in prihodnjih dejavnostih ali novih projektih za mlade invalide.

Opis:
Z namenom krepitve vpliva organizacij civilne družbe na področju ekologije in varstva okolja projekt osvešča o pomenu varstva okolja za mlade invalide. Glavni cilj projekta je dosežen s posebnimi cilji, in sicer:

 1. spoznavanje pomena recikliranja,
 2. povečanje znanja o ekologiji,
 3. razvijanje pozitivnih navad varstva okolja,
 4. ustvarjanje izobraževalne eko-pobarvanke v preprosto razumljivem formatu, prilagojenemu mladim invalidom.

Vpliv projekta na udeležence, zlasti na invalide, je:

 • razvoj zanimanja za vključevanje mladih z manj priložnostmi v ekološko dejavnost
 • razvoj okoljske ozaveščenosti in znanja, ki prispevajo k ohranjanju okolja
 • razvijanje znanja o obnovljivih virih energije
 • seznanitev mladih z načini varstva okolja v lastnem okolju, kjer živijo
 • kakovostni prosti čas na prostem in v naravi
 • mladi iz treh držav povezani s socialnim omrežjem in mrežo vzajemne podpore
 • pridobivanje različnih življenjskih, socialnih, komunikacijskih spretnosti
 • večja samozavest mladih z manj priložnostmi, zlasti invalidov.

Pomembna opomba*: v angleškem in hrvaškem jeziku Erasmus+ podatkovna zbirka Hrvaška