Gozdni vrtec, gozdna šola

Povzetek:
Od leta 2012 se slovenski vrtci in šole, ki v svoj program vključujejo gozdno pedagogiko in se povezujejo v mreži gozdnih vrtca in šol Slovenije. Šole in vrtci, ki redno izvajajo vzgojno-izobraževalni proces v gozdu, so na posameznih področjih razvoja otrok opazili velik napredek.

Opis:
V gozdni šoli ali vrtcu otroci skupaj z učitelji in vzgojitelji redno obiskujejo bližnji gozd in naravna okolja. Gozdni vrtci in gozdne šole se ne nanašajo le na območje, kjer poteka dejavnost. Učenje v gozdu pomeni odstopanje od današnjega standardiziranega poučevanja otrok ob upoštevanju naravnih značilnosti in potreb razvoja otrok: gibanja, iskanja izzivov, potrebnih za razvoj nevrološkega sistema, svobodo, prosto igro, izgradnjo družbenih odnosov… »Gozdni« vzgojitelji in učitelji iščejo pot nazaj v naravo, do večje svobode gibanja in misli, ki smo jo nekoč poznali, a jo je sodobni način življenja zelo spremenil. Z odprtim umom in z nekaj domišljije se zlahka dosegajo izobraževalni cilji, ki sledijo učnemu načrtu vrtcev in šol.

Poučevanje v naravnih okoljih v neposredni bližini vrtcev in šol je več kot primerno za celostni razvoj otrok, šol in vrtcev ter celotne lokalne skupnosti. Gozdne učilnice in poučevanje na prostem nam nudijo dovolj prostora za akademsko znanje, razvoj družbenih veščin, izkušenj, sodelovanja in osebne zavezanosti delu, radovednosti, domišljije in spontanih pobud. Neposredno naravno okolje bi moralo postati kraj, kjer lahko razvijamo identiteto, občutek prostora in hkrati uživamo v prostoru in se k njemu seveda tudi vedno znova vračamo.