Hrana naj ne bo odpadek (Hrana ni za tjavendan)

Povzetek:
Zanimiv eko-šolski projekt, ki se že nekaj let dogaja v osnovnih in srednjih šolah in na ta način ozavešča in razvija odnos do hrane skozi celotno prehransko verigo.

Opis:
Letno tekmovanje v projektu spodbuja otroke, učence, dijake, zaposlene in starše, da razmišljajo o socialnih, okoljskih in gospodarskih težavah, povezanih z odpadki hrane. Z izvajanjem različnih aktivnosti na temo zmanjševanja živilskih odpadkov »mladi raziskovalci« iznašajo uporabne rešitve na sistemski ravni in ravni ozaveščanja. Za mentorje projekta so bili pripravljeni materiali, v katerih so našteti koraki dela, možne aktivnosti, primer dnevnika živilskih odpadkov in nekaj predlogov za oblikovanje izboljšav.

Cilji projekta se osredotočajo zlasti na to, kako:

  • zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane doma in v šoli (hrana ni in ne sme biti odpadki).
  • spodbujati praktično uporabo neuporabljene hrane in pokazati pravilen način shranjevanja živilskih izdelkov (mojster kuhar ni tisti, ki dobro kuha in ustvarja veliko odpadkov, temveč tisti, ki skrbno kupuje in uporablja vse sestavine).
  • ustrezno reciklira in odlaga ostanke hrane (kompostiranje in ločeno odstranjevanje v posodi za biološke odpadke). Ozaveščanje o odgovornem upravljanju s hrano.
  • zagotavljanje in krepitev izobraževanja o odgovornem ravnanju s hrano in živilskih odpadkih.