PODNEBNO ZAVEZNIŠTVO

Povzetek:
Podnebna zaveza v 20-ih evropskih državah združuje občine, regije, pokrajine, nevladne organizacije in šole. Članice Slovaške podnebne zveze so štiri občine in 74 šol iz Slovaške. Njihov interes jih združuje pri stabilizaciji globalnega podnebja.

Opis:
Šole v Podnebnem zavezništvu so tesno povezane z izmenjavo informacij, izkušenj in znanja na različnih področjih, povezanih z varstvom podnebja. Z izvajanjem dejavnosti, ki so del dejavnosti Podnebnega zavezništva, bodo študenti pridobili veliko bistvenih znanj, ki jih lahko dobro uporabljajo v prihodnosti. Članstvo v Podnebni zvezi omogoča šoli vzpostavitev mednarodnega sodelovanja z drugimi šolami članicami.

Glavna naloga šole znotraj Podnebnega zavezništva je preoblikovanje šole v naravno izobraževalno središče lokalne skupnosti. Šola, ki zaprosi za članstvo v Podnebnem zavezništvu, se zavezuje, da bo:

  • bo teme, povezane s podnebjem, vključila v teme
  • bo intenzivno sodelovala na področju javnosti in sodelovala z občino (mestom)
  • razvoj posebnih ukrepov za varčevanje z energijo in ločevanje odpadkov v šoli
  • bo sodelovala pri varstvu deževnih
  • spodbujala mednarodno sodelovanje med šolami, povezanimi s podnebnim zavezništvom

Vrednosti projekta so prenosljiva šolska gradiva. Paket izobraževalnih vsebin za usposabljanje učiteljev je na voljo pod imenom “Zakaj so podnebne spremembe pomembne za učitelje in še več za učence?”. Na voljo so učitelji delovni listi, info paketi o podnebju in dodatni paket za učitelje z vrsto lekcij, ki podpirajo učitelje kot vodnik v temo: Neprijetna resnica v razredu.