Program Ekošola (eko vrtec)

Povzetek:
Program Eko šola je mednarodno priznan program celostnega okoljskega izobraževanja, namenjen spodbujanju in povečanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju za otroke, učence in študente prek njihovega izobraževalnega programa ter z aktivnim sodelovanjem v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto so najuspešnejše šole nagrajene z mednarodnimi nagradami – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskih šol za varstvo okolja v skladu z mednarodnimi merili FEE (Fundacija za okoljsko izobraževanje).

Opis:
Osnovno načelo programa je, da bodo otroci kmalu lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Z aktivnostmi v programu postanejo ambasadorji za izvajanje trajnostnega razvoja in vplivajo tudi na vedenje odraslih in spreminjajo svoje vzorce vedenja. Program je šola za življenje, zato v tem izvajamo naslednja načela:

  • varstvo ljudi vključuje varovanje zdravja, krepitev medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
  • okoljsko izobraževanje je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
  • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
  • vrednotni cilji so sestavni del šolskega življenja,
  • mladinske dejavnosti so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih ukrepov ali projektov,
  • vzgojno-izobraževalno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločanjem,
  • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.