E-PPR – e-learningové moduly

V rámci projektu vznikli štyri moduly elektronického vzdelávania (e-learningu): jeden pre deti základných škôl, jeden pre študentov stredných škôl, jeden pre dospelých a jeden pre profesionálov zodpovedných za riešenie katastrof. Každý e-learningový modul je šitý na mieru konkrétnym potrebám jeho cieľovej skupiny a venuje sa prevencii, pripravenosti a boju so štyrmi typmi prírodných katastrof: povodne, búrky, horúčavy a požiare. E-learningové moduly sú k dispozícii v dánčine, angličtine, estónčine, litovčine, rumunčine a španielčine.


Nadnárodná štúdia sa zaoberá vzdelávacími potrebami učiteľov a študentov v oblasti prevencie a reakcie na mimoriadne situácie, ktoré majú najvyššiu pravdepodobnosť výskytu na školách v EÚ.

Projekt viedol k vývoju štyroch e-learningových modulov: jeden pre deti základných škôl, jeden pre študentov stredných škôl, jeden pre dospelých a jeden pre profesionálov zodpovedných za riešenie katastrof.

Každý e-learningový modul je šitý na mieru konkrétnym potrebám jeho cieľovej skupiny a venuje sa prevencii, pripravenosti a boju so štyrmi typmi prírodných katastrof: povodne, búrky, horúčavy a požiare.

E-learningová platforma obsahuje tieto moduly

  • e-learningový modul pre deti základných škôl modul
  • e-learningový modul pre študentov stredných škôl
  • e-learningový modul pre dospelých (verejnosť)
  • e-learningový modul pre profesionálov z požiarnych a záchranných služieb

Každý modul obsahuje vzdelávací obsah šitý na mieru každej cieľovej skupine a je rozdelený do štyroch celkov: povodne, búrky, horúčavy a požiare. Každý celok je rozdelený na tri časti: prevencia, pripravenosť a reakcia. E-learningové moduly sú k dispozícii v šiestich európskych jazykoch: dánskom, anglickom, estónskom, litovskom, rumunskom a španielskom. Bezplatný prístup k modulom je možné získať na odkaze http://www.e-ppr.eu/p/e-learning-platform.html.