EWOBOX / The Environmental Education in Box

Poslaním EWOBOXU je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti Environmentálnej Výchovy, Vzdelávania a Osvety prostredníctvom internetového portálu – boxu. Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú.


EWOBOX je portál otvorený študentom, učiteľom, koordinátorom, odbornej a laickej verejnosti naprieč rezortmi a organizáciami. Na portály sa združujú ľudia venujúci sa environmentálnej výchove, vnímajúci dôležitosť vzájomnej spolupráce a zdieľania informácií na tomto poli.

Portál rieši témy ako sú: príroda, odpad, energia, doprava, problémy životného prostredia, trendy a inovácie, či životný štýl. Ponúka informácie aj o vzdelávacích iniciatívach, medzi ktoré patrí aj EkoKvíz – celoslovenský vedomostný online kvíz, ktorý má za cieľ pozitívne motivovať Slovákov k tomu, aby sa správali ekologickejšie, teda s väčším ohľadom na plaétu. Kvíz bude spustený v roku 2021 na Deň Zeme.

Víziou je teda vybudovať EWOBOX ako informačnú sieť, ktorá pokryje a prepojí priestor environmentálnej výchovy na Slovensku. Portál je iniciatívou Slovenskej agentúry životného prostredia.

Portál podporuje a prepája aj program “The Earth School”: https://ed.ted.com/on/bcCRJEX9?theme_id=earth-school https://ed.ted.com/earth-school