HURÁ VON / “HURRAY OUT”

Centrum pre environmentálne a etické vzdelávanie ŽIVICA vo svojich vzdelávacích programoch SadOVO, Zelená škola, Mestské včely, Záhrada, ktorá učí a Vzdelávacie centrum ZAJEŽOVÁ, inšpiruje učiteľov a rodičov k tomu ako učiť a čo robiť vonku zmysluplne.


Portál huravon.sk združuje všetky projekty CEEV Živica. A prečo von? Pre:

  • Radosť – deti sa vonku učia rady, pretože sú prirodzene zvedavé a vonku majú príležitosť zmysluplne a hravo objavovať a bádať.
  • Ľahkosť učenia sa – učenie vonku je ľahšie, pretože deti môžu zapojiť všetky svoje zmysly a veci si ohmatať a naživo vyskúšať.
  • Koncentráciu – pri pravidelnom pobyte vonku sú deti pozornejšie a koncentrovanejšie. Vedomosti získané zážitkovou formou im v pamäti pretrvajú dlhšie a intenzívnejšie.
  • Prirodzenosť – príroda ponúka neobmedzený priestor na učenie sa.
  • Inšpiráciu – prírodné prostredie je veľmi podnetné nielen pre deti, ale aj pre učiteľov. Ponúka širokú škálu povrchov, vôní, farieb a tvarov.
  • Hĺbku – vedomosti, ktoré deti pri učení vonku v prírode získajú sú hlbšie a komplexné – rovnako ako vzťahy fungujúce v prírode.
  • Podporu zdravia – pobyt vonku a hlavne v obklopení zelene pôsobí pozitívne na fyzické aj psychické zdravie. Znižuje hladinu stresov, predchádza obezite a podporuje dobrú náladu u detí aj dospelých.
  • Šanca pre neposedných – vonku majú šancu prejaviť sa aj deti, ktoré sú v klasickej triede neposedné a nesústredené. Vonku totiž môžu zapojiť úplne iný druh zručností a vedomostí.

Viac sa dozviete na ich stránke. Určite ju navštívte!