Klimaküche – Klimatická kuchyňa

400 nemeckých školákov objavilo ekologické jedlo, ktoré je šetrné ku klíme: Ktoré potraviny rastú v ktorých regiónoch a v ktorých ročných obdobiach? Ako ovplyvňuje klímu konzumácia mäsa? A ako môžeme obmedziť plytvanie potravinami? V projekte Klimatická kuchyňa sa týmto otázkam venovali žiaci vo veku od desať do šestnásť rokov a skúmali súvislosti medzi výživou a klimatickou zmenou.


Celkovo približne 400 žiakov zo 16 školských tried zo štyroch mníchovských škôl sa zúčastnilo štyroch až piatich pestrých projektových dní Klimatickej kuchyne. Aj keď sa na začiatku projektového týždňa pozornosť sústredila na odovzdávanie vedomostí, na tretí projektový deň navštívili žiaci ekologickú farmu a na mieste si mohli pozrieť, ako vyzerá chov zvierat prispôsobený pre daný druh. Tiež mohli na vlastnej koži zakúsiť výhody biodiverzity na ekologických farmách vďaka dobrým životným podmienkam zvierat a kvalite potravín. Na konci projektového týždňa žiaci zistili, aké ľahké je implementovať klimaticky šetrnú a organickú stravu: Za účelom prípravy veľkých klimaticky šetrných raňajok šli spolu na nákup a v malých skupinách pripravili desať druhov chutného občerstvenia a nápojov. Potom sa rozhodli, ktorý tip pre klimaticky šetrnú výživu chcú vyskúšať v praxi.

Web je k dispozícii iba v nemčine.