Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie

Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie spojila 37 popredných svetových vedcov z celého sveta, aby odpovedali na túto otázku: Je nasýtenie populácie budúcnosti s 10 miliardami ľudí zdravou stravou v možnostiach našej planéty? Odpoveď je áno, ale nebude to možné bez transformácie stravovacích návykov, zlepšenia procesu výroby potravín a obmedzenia potravinového odpadu.


EAT je globálna vedecká platforma pre transformáciu potravinového systému. Jedná sa o globálny neziskový start-up zameraný na transformáciu globálneho potravinového systému prostredníctvom overených vedeckých poznatkov, netrpezlivého narúšania a nových partnerstiev. Vízia tejto iniciatívyje spravodlivý a udržateľný globálny potravinový systém pre zdravých ľudí a planétu. Iniciatíva sa riadi súborom princípov, ktoré definujú jej pracovnú kultúru:

  • Škálovať odvážne systémy zmien na základe pevných vedeckých základoch
  • Urýchliť dopad skrze spoluprácu
  • Prinášať rušivé riešenia tam, kde ostatní nedokážu
  • Zosobňovať rozmanitosť, čestnosť a integritu
  • Usilovať o spravodlivosť a nestrannosť, nikoho neponechať bokom

správou EAT-Lancet je prvé kompletné vedecké preskúmanie toho, čo predstavuje zdravú výživu v rámci udržateľného potravinového systému a ktoré činnosti môžu podporiť a urýchliť transformáciu potravinového systému. Povzbudzujúci záver: zabezpečiť zdravé stravovanie pre asi 10 miliárd ľudí do roku 2050 bez zničenia planéty je možné. Bohaté západné krajiny by sa však museli vzdať mnohých stravovacích návykov: podstatne menej mäsa, rýb a mliečnych výrobkov, oveľa viac zeleniny, ovocia, orechov a strukovín, v priemere 2 500 kalórií na deň na osobu.

Ďalšia správa EAT sa zameriava na „Stravovanie pre lepšiu budúcnosť“ a uvádza sa v ňom, že stravovanie skupiny G20 má disproporcionálny vplyv na našu klímu a zdravie: https://eatforum.org/diets-for-a-better-future-report/. Správa poskytuje odpovede na to, kto v tomto ohľade vedie a čo je potrebné na zabezpečenie nevyhnutného zníženia emisií skleníkových plynov.