Lesný klub Tramtária / The forest club Tramtária

Tramtária je unikátny lesný klub, ktorý napĺňa funkciu materskej školy, ale deti sa učia v bezprostrednom prepojení s lesom. Vzdelávajú sa v lese preto, lebo veria, že príroda je pre deti tým najzábavnejším, najpoučnejším a najzdravším miestom.


Aby boli deti šťastné a aby si vedeli tento stav udržať. potrebujeme pre nich vytvorí bezpečné a rešpektujúce prostredie, v ktorom budú mať priestor pre sebaspoznanie, pre rozvíjanie svojich silných stránok a nadväzovanie zdravých vzťahov s kamarátmi, učiteľmi a s okolím. Lesný klub nie je teda klasická materská škola premiestnená do lesa. Okrem živého a meniaceho sa prostredia je v jej podstate aj celkom iný prístup k jednotlivým deťom, k učeniu, vzťahu učiteľ-dieťa, tempu a obsahu učenia sa a slobode. Klub disponuje aj zázemím (mobilným domom), ktorý slúži ako úkryt pri extrémnych poveternostných podmienkach, na doplnenie pedagogickej práce, poobedný oddych a na uschovanie materiálu.

Tramtária tiež participovala na projekte Erasmus + “Innovative education in outdoor kindergartens”, ktorý bol zameraný na zdieľanie skúseností medzi partnermi z Litvy, ČR a SR, ktorí šíria myšlienku predškolského vzdelávania v priamom kontakte s prírodou.

Pozrite si rozhovor o klube: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11812/111112#1494 , od 24:50 min.