MESTSKÉ VČELY / “BEES IN TOWN“

“Za každé tretie sústo potravy vďačíme včelám. Poskytnite im priestor, aby mesto prekvitalo.” Projekt Mestské včely ponúka tri vzdelávacie a informačné programy a materiály. Program podporuje Vzdelávacie cetrum Záježová.


Prvým podprogramom je VZDELÁVANIE PRE ŠKOLY, ktoré organizuje program “POĎTE S NAMI DO ÚĽA”. Program je určený pre materské školy a 1. až 5. ročník základných škôl a v rámci programu sa starajú o mestské včelnice v Bratislave, Žiline, Lučenci, Kežmarku, Zvolene a v Záježovej. Ďalším je KRÁĽOVSTVO VČIEL, v rámci ktorého vytvorili vzdelávaciu hru vhodnú pre celú triedu žiakov vo veku od 7 do 11 rokov.

Podprogram MESTÁ PRE OPEĽOVAČE prináša príručky a informačné materiály na témy: príroda v meste, prírode blízka údržba mestskej zelene.

Dostupné sú viaceré vzdelávacie publikácie na stiahnutie, napr.:

“PRÍRUČKA ROZBZUČÍME NAŠE MESTO. FASCINUJÚCI SVET OPEĽOVAČOV” obsahuje aktivity pre základné školy, ktoré sú zamerané na opeľovače, ich spoznanie a ochranu. Nájdete v nej konkrétne aktivity a pracovné listy na používanie v triede aj v teréne pre žiakov od 3. do 6. ročníka.

“PRÍRUČKA PRÍRODE BLÍZKA ÚDRŽBA MESTSKEJ ZELENE” je však všetkým, ktorí chcú podporiť druhovú rozmanitosť mesta, skvalitniť a zatraktívniť prostredie tak pre ľudí ako aj pre včely a iné opeľovače..

“PRÍRUČKA PRÍRODA V MESTE – NOVÝ POHĽAD NA TVORBU A ÚDRŽBU ZELENE A ZÁHRAD” ponúka hlbší pohľad na niektoré konkrétne oblasti ako je odburiňovanie, starostlivosť o trávnaté plochy, výber druhov, starostlivosť o dreviny a podporu živočíchov, i základné informácie o využití vody a zelených stien a striech v mestách.