NAJVYŠŠÍ ČAS POMÔCŤ (IT’S TIME TO HELP)

Cieľom projektu je uľahčiť prepojenie ekologického formálneho a neformálneho vzdelávania a prepojiť aktívnych žiakov s výbornými výsledkami so žiakmi, ktorí čelia vzdelávacím, kultúrnym alebo hospodárskym a sociálnym problémom a prekážkam.


Počas realizácie projektu organizuje stretnutie hostiteľská škola a partnerská škola sa stretnutia zúčastňuje ako hosť. Pracujú v tíme, zúčastňujú sa hodín a chodia na observácie, zúčastňujú sa workshopov, porovnávajú pripravené analýzy, navrhujú riešenia ekologických problémov partnerských škôl, vymieňajú si svoje skúsenosti a nápady, zhromažďujú materiály pre brožúry a hodnotia skutočnú prácu. Prostredníctvom projektu ITTH si žiaci a aj učitelia uvedomujú svoju zodpovednosť za životné prostredie. Projekt ITTH vedie žiakov, učiteľov a verejnosť k uvedomeniu si, že udržateľný rozvoj je jediný spôsob, ako zachrániť planétu pre ďalšie generácie.

Výsledkom projektu sú tiež brožúry, v rámci ktorých je každá partnerská krajina zodpovedná za inú tému: https://itth.webnode.cz/end-products/