Projekt ProfESus – objavovanie udržateľného myslenia

Odborní pedagógovia a školitelia nie sú dostatočne vyškolení pre úspešné vzdelávanie v oblasti udržateľnosti a opatrení, ktoré s ňou súvisia. Projekt ProfESus vyvinul školiaci materiál za účelom využitia zdrojov udržateľnosti a nástrojov digitálneho učenia na zabezpečenie úspešného a udržateľného vzdelávania. Cieľové skupiny: firmy zameriavajúce sa na domácnosti a hostí.


Rastúce emisie skleníkových plynov, nehospodárne využívanie fosílnych palív a následný dopad na našu klímu majú dôsledky pre celú planétu. Na zmiernenie dopadu klimatickej zmeny bude mať mimoriadny význam implementácia tak miestnych iniciatív, ako aj globálnych projektov.

V tejto súvislosti ukázali predchádzajúce analýzy potrieb, že súkromné ​​domácnosti, komerčné kuchyne, podniky zameriavajúce sa na hostí a komunity vykazujú nielen veľký dopyt po environmentálnych opatreniach, ale aj veľký potenciál pre implementáciu udržateľných schém ochrany miestneho životného prostredia. Tieto odborné oblasti majú tiež veľký vplyv na zlepšenie sociálneho a ekonomického postavenia zamestnancov.

Projekt ProfESus ponúka budúcim odborníkom vo firmách zameriavajúcich sa na domácnosti a hostí kombinovaný vzdelávací kurz, ktorý skúma udržateľné zmýšľanie. Domovská stránka projektu ponúka množstvo školiacich materiálov v šiestich jazykoch vrátane učebných osnov, online učebných nástrojov, myšlienkovej súpravy a učebného denníka. Celý materiál je „pripravený na stiahnutie a použitie“. Prezentácia pre učiteľov poskytuje úvod do práce s materiálom.