Sieť na zdieľanie poznatkov o pestovaní a využití hrachu a fazule v Nemecku – DemoNetErBo

Strukoviny majú potenciál: Či už ako hospodárske krmivo alebo ako trhový produkt, hrášok a fazuľa sú dôležitými stavebnými kameňmi pre udržateľné, na bielkoviny bohaté a regionálne kŕmenie hospodárskych zvierat. Strukoviny tiež zažívajú boom v oblasti ľudskej konzumácie. Napríklad dopyt po bielkovinových krmivách pre zvieratá v Nemecku výrazne prevyšuje ponuku a je pokrytý dovozom zo zámoria. S modelom „Demonstration Network Pea / Bean“ sa má zvýšiť a rozšíriť pestovanie a spracovanie hrachu a fazule.


Od marca 2016 funguje v Nemecku sieť na zdieľanie poznatkov pozostávajúca zo 75 konvenčných ako aj ekologických fariem, ktoré pestujú hrach (Pisum sativum) alebo fazuľu (Vicia faba). Pestovanie hrachu a fazule bolo v Nemecku v posledných rokoch na pomerne nízkej a stagnujúcej úrovni. Je to spôsobené niektorými problémami počas pestovania, ale aj nízkou ekonomickou motiváciou pre poľnohospodárov. Táto sieť (DemoNetErBo) má za cieľ rozšíriť a zlepšiť pestovanie ako aj trvalo udržateľné využitie hrachu a fazule, a zvýšiť hodnotu získanú poľnohospodárom pri ich pestovaní.

Špeciálny dôraz sa preto dáva na vývoj a prezentáciu hodnotových reťazcov strukovín na výrobu krmív a potravín na všetkých úrovniach, od chovu až po využitie spotrebiteľom. Farmy preto demonštrujú rôzne príklady osvedčených postupov pri pestovaní, spracovaní a využití týchto dvoch strukovín. Celkovým cieľom tohto projektu je uspokojiť rastúcu potrebu regionálne produkovaných geneticky nemodifikovaných bielkovinových plodín. Projekt je podporený z prostriedkov Spolkového ministerstva pre výživu a poľnohospodárstvo (BMEL) na základe rozhodnutia parlamentu Spolkovej republiky Nemecko prostredníctvom Spolkového úradu pre poľnohospodárstvo a výživu (BLE) v rámci Federálnej stratégie pre bielkovinové plodiny.