SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA / “REALLY HEALTHY SCHOOL”

Skutočne zdravá škola je komplexný program zdravého školského stravovania. Snaží sa, aby si deti vážili jedlo, dokázali ho vychutnať a vedeli, odkiaľ pochádza a ako vzniká. Skutočne zdravá škola pomáha deťom v rozvoji zručností a návykov, potrebných k úspešnému a zdravému životnému štýlu.


Program Skutočne zdravá škola pomáha vytvárať na školách a v školských jedálňach kultúru zdravého stravovania. Usiluje sa, aby školské jedálne ponúkali zdravé a chutné pokrmy pripravené z čerstvých a sezónnych produktov, ktoré nakúpili od miestnych poľnohospodárov alebo potravinárov. Chce, aby deti nielen zdravo jedli, ale aby o zdravej výžive vedeli všetko, čo je dôležité. Skutočne zdravá škola vytvára protiklad trendu “fast food = rýchleho jedla”, ktorý nebuduje žiaden vzťah k jedlu a núti akceptovať nekvalitné a nutrične nevyvážené potraviny, nevhodné pre zdravie detí a dospelých.

Spôsob produkcie, distribúcie a spotreby potravín má zásadný podiel na produkcii skleníkových plynov a značou mierou ovplyvňuje klímu Zeme. Zároveň je ale zmena poľnohospodárskych postupov a našich stravovacích návykov jedným z kľúčov k riešeniu klimatickej krízy a napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja.

Skutočne zdravá škola je komplexný proram kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive pre materské, základné a stredné školy, ktorý pomáhá v rozvoji kultúry zdravého stravovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká, ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme. Zároveň program pomáha dostať kvalitné, čerstvé a sezónne produkty od domácich výrobcov a pestovateľov do materských, základných a stredných škôl na Slovensku. Odborným garantom programu je Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu (SAVP).