Voda ako fenomén v živote ľudstva (Water as a phenomenon in the life of mankind)

V rámci projektu vznikli tri hlavné výstupy – detská kniha s obrázkami a básničkami, súbor metodologických pracovných listov a omaľovánok týkajúcich sa vody a nakoniec náučný chodník okolo miestnych vodných plôch.


V rámci projektu vznikli tri hlavné výstupy – detská kniha s obrázkami a básničkami, súbor pracovných listov metodiky a farebných pracovných listov týkajúcich sa vody a nakoniec náučný chodník okolo miestnych vodných plôch.

Webová stránka obsahuje

  • Hlavolamy pre materské školy
  • Hlavolamy pre základné školy
  • Voda okolo nás: kvízy, materiály a videá (v češtine a nemčine)
  • Kolobeh vody: kvízy, materiály a videá (v češtine a nemčine)

Žiacke laboratórium s pracovnými listami (v češtine a nemčine)