Výučba ekológie prostredníctvom aplikácií

Projekt analyzoval viac než 80 existujúcich hier o biológii, ochrane životného prostredia, klimatickej zmene, atď. Webstránka obsahuje zoznam s informáciami o týchto hrách, ako je obsah výučby, hardvérové ​​požiadavky, žáner hry, zamýšľané vzdelávacie výsledky, jazyk a vek cieľovej skupiny. Hry sú k dispozícii v angličtine, francúzštine, slovinčine, češtine a španielčine.


Do projektu bolo zapojených 48 učiteľov z piatich krajín (Francúzsko, Írsko, Španielsko, Česká republika, Slovinsko). Počas troch rokov sa týchto experimentov zúčastnilo 3 600 študentov zo základných a vysokých škôl a študenti so špeciálnymi potrebami zo stredných škôl.

Táto výskumno-akčná práca (učitelia, výskumní pracovníci, pedagogickí konzultanti, školitelia) preskúmali a zanalyzovali viac ako 80 existujúcich hier o biológii, ochrane životného prostredia, klimatickej zmene a podobne, a tiež vytvorili niekoľko hier.

Webová stránka obsahuje zoznam s nasledujúcimi informáciami o týchto hrách:

  • Názov aplikácie
  • URL/odkaz na aplikáciu
  • Obsah výučby
  • Hardvérové ​​požiadavky
  • Žáner hry
  • Zamýšľané výstupy z učenia
  • Jazyk
  • Vek cieľovej skupiny

Hry sú k dispozícii v angličtine, francúzštine, slovinčine, češtine a španielčine.