Výzva Farm-Food-Climate

Výzva Farm-Food-Climate spája a podporuje iniciátorov, ktorí vyvíjajú inovatívne riešenia pre potravinársky sektor šetrný ku klíme – s prihliadnutím na celý hodnotový reťazec.


Jedna z najväčších oblastí pre činnosť v záujme budúcnosti odolnej voči klímatickým zmenám leží medzi pôdou a tanierom. Sociálne výzvy možno vyriešiť iba vtedy, keď budú spolupracovať všetky príslušné subjekty. Táto iniciatíva spája prístup viacerých zainteresovaných strán so špeciálnou metodológiou s bohatstvom nápadov pochádzajúcich z občianskej spoločnosti a kombinuje ich s implementačnou právomocou existujúcich inštitúcií.

Takzvaní iniciátori sa majú možnosť preukázať svojou aktivitou. Iniciátormi sú tímy alebo jednotlivci, ktorí vyvíjajú inovatívne riešenia spoločenských problémov. Pre iniciátorov je zmena na prvom mieste – sú motivovaní niečo zmeniť. Činy namiesto slov – to je to, čo robí iniciátorov výnimočnými: učia sa svojou činnosťou a svoje riešenia neustále prispôsobujú. Vyvíjajú a testujú širokú škálu riešení. V koordinovanom procese učenia a testovania spoločne zisťujú, ktoré riešenia fungujú a ktoré je potrebné implementovať v ďalšom kroku.

(iba v nemčine!)