Zelená v každodennom živote (Green in Everyday Life)

Green Homes je vzdelávací program pre rodiny, ktoré premýšľajú nad environmentálnymi a sociálnymi dopadmi svojich rozhodnutí a každodenných návykov. Prostredníctvom tohto programu dostávajú praktické odporúčania na zníženie svojej spotreby. Rodiny poskytujú organizátorom programu napríklad svoje účty za elektrinu a vodu, čo umožňuje organizátorom vyčísliť úspory.


Green Homes je vzdelávací program pre rodiny, ktoré premýšľajú nad environmentálnymi a sociálnymi dopadmi svojich rozhodnutí a každodenných návykov. Prostredníctvom tohto programu dostávajú praktické odporúčania na zníženie svojej spotreby. Rodiny poskytujú organizátorom programu napríklad svoje účty za elektrinu a vodu, čo umožňuje organizátorom vyčísliť úspory.

Green Homes je vzdelávací program pre rodiny, ktoré premýšľajú nad environmentálnymi a sociálnymi dopadmi svojich rozhodnutí a každodenných návykov. Táto iniciatíva im pomáha v procese zmeny smerom k zodpovednejšiemu spravovaniu svojej domácnosti:

  • Podpora sledovania spotreby vody a energie v domácnosti.
  • Zavádzanie opatrení a správania na úsporu vody a energie.
  • Pomoc s etickejšími a ekologickejšími nákupmi.

Aj keď sa program Green Homes zameriava na rodiny, v skutočnosti ho možno realizovať po prispôsobení metodiky a vzdelávacich materiálov profilu účastníkov s prakticky akýmkoľvek typom skupiny. Existujú tri varianty programu pre tri rôzne skupiny: skupiny ohrozené sociálnym vylúčením, školy a združenia.

Program Green Homes má tri fázy. V prvej fáze čelia účastníci výzve ušetriť vo svojom dome značné množstvo vody a energie. Pre účastníkov, ktorí sa rozhodli zostať v programe, sa v druhej fáze navrhuje rešpektujúcejší spôsob konzumného spôsobu života. Tretia fáza pozostáva z workshopov a praktických aktivít, ktoré poskytujú podrobnejšie informácie o problémoch, o ktorých sa diskutovalo v prvých dvoch fázach. Ďalším výstupom je príručka Green Homes, kompletný sprievodca pre spustenie programu Green Homes, obsahujúci základné informácie, školiace materiály, hry, kvízy a audítorské materiály Green Homes. Ponúka tiež skúsenosti partnerov s projektom Green in Everyday Life, ich hlavné závery a výsledky. Zahrnuté sú aj osvedčené postupy, ktoré boli implementované v každej z krajín.