ZNÍŽTE SPOTREBU, ZNOVU POUŽITE, RECYKLUJTE (REDUCE, REUSE, RECYCLE) – S RADOSŤOU Z UČENIA

Recyklácia je jednou z najbežnejších environmentálne prospešných činností. Školy zohrávajú významnú úlohu pri vzdelávaní budúcich spotrebiteľov a osôb s rozhodovacími právomocami. Projekt 3R sa snaží zapojiť žiakov, rodičov, zamestnancov a miestnu spoločnosť a autority do znižovania množstva odpadu produkovaného v našich domovoch, školách a mestách, poskytnúť im širšiu perspektívu a priviesť ich k premýšľaniu o svojej zodpovednosti voči spoločnosti ako aj životnému prostrediu.


Hlavným cieľom projektu „Reduce, reuse, recycle“ bolo vybudovať nové vzťahy medzi mladými ľuďmi v Európe, zlepšiť výsledky mladých ľudí, najmä tých, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, a zamerať sa na miestne životné prostredie, znečistenie, recykláciu odpadu a ekologické myslenie.

Do projektu boli zapojení študenti od 12 do 18 rokov, pedagogickí pracovníci, rodičia a miestna komunita cez mnohé rôzne aktivity, ako sú výskum, pozorovania, experimenty – v rámci projektu sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých experimentov, napríklad experimenty s použitím vody.

Aktivity v rámci projektu podporovali tvorivosť, spoluprácu, rovnosť, partnerstvo a spoluprácu s miestnymi orgánmi. Projekt motivoval študentov aj zamestnancov. Študenti boli súčasťou plánovania, implementácie a hodnotenia, čo malo vo výsledku výraznejší dopad na kompetencie študentov. Výstupy projektu môžu využiť aj ďalší záujemcovia o danú tému, a to aj po jeho skončení: plán hodín učiteľov, webstránka so všetkými materiálmi, ktoré sú vynikajúcim príkladom pre ostatné školy, aby sa mohli uberať rovnakým smerom.